KAJOTbet_2

KAJOTbet – ukončení provozu

Tiskové zprávy | komentáře 0

Vážení uživatelé,
tímto Vám oznamujeme, že ke dni 24. 5. 2016 ve 24:00 hod. společnost NET and GAMES a.s. (dále jen „provozovatel“) ukončuje provoz systému internetových kursových sázek KAJOTbet. Nadále tuto službu již nebude možné využívat žádným způsobem, tedy ani přes přístup prostřednictvím internetu, chytrých mobilních telefonů nebo kioskové terminály.

S ukončením provozu souvisí i otázka výplaty nevyužitých prostředků na hráčských (uživatelských) kontech, kterou upravuje čl. V odst. 8 Obchodních podmínek upravujících vztah mezi provozovatelem a sázejícím. V souladu s tímto ustanovením budou nespotřebované prostředky z hráčských kont, na nichž bude k okamžiku ukončení systému zůstatek menší než 100 Kč, použity k úhradě nákladů vynaložených provozovatelem k ukončení poskytování služeb hráčského konta. Prostředky z účtů, na nichž bude méně než 100 Kč, tedy nebudou uživatelům vyplaceny.

U hráčských kont, na kterých se k okamžiku ukončení systému budou nacházet finanční prostředky ve výši 100 Kč a více, vyplatí provozovatel uživateli prostředky do konce měsíce června 2016 na jeho číslo účtu uvedené v systému. Tímto Vás tedy vyzýváme, abyste za účelem výplaty prostředků z hráčských kont zkontrolovali svá čísla účtu uvedená v herním systému.

Pokud máte uvedené nesprávné číslo účtu či nemáte číslo účtu uvedené vůbec, prosíme o jejich doplnění e mailem na adresu: info@kajotbet.cz, a to nejlépe do konce měsíce května 2016. V měsíci červnu 2016 pak začne vyplácení částek a nemůžeme proto zaručit, že pozdější změna bude zohledněna. Při e-mailové komunikaci uvádějte, prosím, své údaje včetně čísla občanského průkazu, jež jste uvedli při registraci. Máte-li nový občanský průkaz, tedy s jiným číslem, než je uvedeno v systému (resp. bylo zadáno při registraci), a chcete změnit či zadat číslo účtu, je možné nás individuálně kontaktovat na výše zmíněném e-mailu. Upozorňujeme, že bankovní účet pro výplatu musí být vedený u peněžního ústavu na území České republiky, která má oprávnění provozovat bankovní služby na území České republiky.

Společnost NET and GAMES a.s. neodpovídá za škodu, která vznikne hráči v důsledku výplaty prostředků na nesprávné číslo účtu, pokud tuto skutečnost sama nezpůsobila.

S pozdravem

KAJOTbet